Tuesday, 15 April 2014

10 sec reading: the laundry is not very cleanTruyện đọc trong 10 giây: giặt quần áo không sạch

Cách đây vài tuần trang blog này đăng bài “Manus Island: so many questions, one simple solution” do cựu thủ tướng Úc Malcolm Fraser viết và nhiều người dịch.
Đây là một thí nghiệm cùng xúm ‘dzô’ làm một hai việc nho nhỏ cho vui. Tuần này, blog Việt Luận lại đăng một truyện rất ngắn của Paulo Coelho do og3t và anh TTB ‘dzô’ chung.
Blog Việt Luận xin đăng một bên là chữ Anh, bên kia là chữ Việt. Mời bà con góp thêm ý cho bản dịch thêm phần chính xác và trau chuốt. Giá như khi bà con đọc thì cũng ghi ra lối dịch của mình và gởi lên blog này. Chúng ta cùng ‘dzô’ để học hỏi lẫn nhau.
Học hỏi lẫn nhau: đó là cái ý chính.
Og3t


Paulo Coelho ::

A young couple moves into a new neighborhood. The next morning while they are eating breakfast, the young woman sees her neighbor hanging the wash outside. Một cặp vợ chồng trẻ mới dọn nhà vào khu phố mới. Hôm sau, khi anh chàng và cô nàng ăn sáng cô vợ trẻ thấy hàng xóm bước ra ngoài phơi quần áo. (og3t)
“That laundry is not very clean; she doesn’t know how to wash correctly. Perhaps she needs better laundry soap.” Cô vợ nói: “Quần áo chưa sạch lắm. Bà kia không biết giặt. Có lẽ bà cần mua xà bông tốt hơn” (og3t)
Her husband looks on, remaining silent. Every time her neighbor hangs her wash to dry, the young woman makes the same comments. Anh chồng dửng dưng nhìn, im lặng. Mỗi lần hàng xóm phơi quần áo, cô vợ lại nói y chang một lời như trên. (og3t)
A month later, the woman is surprised to see a nice clean wash on the line and says to her husband:
“Look, she’s finally learned how to wash correctly. I wonder who taught her this? ”
Khoảng tháng sau, cô vợ ngạc nhiên thấy quần áo sạch sẽ phơi trên dây bèn nói với chồng:
"Nhìn kìa anh, cuối cùng thì bà ấy đã học được cách giặt sao cho sạch. Em không biết ai đã dạy cho bà ấy?" (TTB)
The husband replies, “I got up early this morning and cleaned our windows.”
And so it is with life… What we see when watching others depends on the clarity of the window through which we look.
Anh chồng đáp gọn: "Sáng nay, anh đã dậy sớm rửa sạch cửa sổ nhà mình đó".
Và đời là thế... Những gì ta nhận thấy khi quan sát người khác tùy thuộc vào sự trong sáng của cửa sổ ta đang nhìn. (TTB)

Nguồn: http://paulocoelhoblog.com/2014/04/04/10-sec-reading-the-laundry-is-not-very-clean/

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.