Wednesday, 15 January 2014

Ba thuyền nhân Việt Nam trốn khỏi trại tạm giam


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Ông Scott Morrison, tổng trường di trú Úc
(Hình News.com.au)