Tuesday, 15 April 2014

David Jones bán thân cho Woolworths


Khoa Nam ::

Khi nhắc đến   tên Woolworths, nhiều người Úc nghĩ ngay đến hệ thống chạp phô bán mắm muối dưa hành hay những thứ trái cây, thịt cá...

Úc thành vườn cây trái cho thế giới

Việt Luận ::

Thủ tướng Úc Tony Abbott đang công du một lúc ba nước Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Cùng đi với thủ tướng Úc là phái đoàn lên đến 600 giám đốc điều hành công ty và ngân hàng lớn của Úc. Cho đến nay, chuyến đi được coi thuận buồn xuôi gió, ngoại trừ máy bay chở phái đoàn tháp tùng đã hư máy nằm ụ tại phi trường Tokyo.

Ai là Siri cho người Úc

Khoa Nam ::

Tại sao mà bắt…hai con cọp nầy?!đoàn xuân thu ::

Đem cây đập ruồi đánh vào miệng cọp.
(hí hoạ của Tim Collard, báo South China Morning Post)

10 sec reading: the laundry is not very cleanTruyện đọc trong 10 giây: giặt quần áo không sạch