Sunday, 1 June 2014

Lằn vôi điện tử tại khung thành Brasil 2014


Hồng Lĩnh::

Từ ngày 12.6 cho đến 13.7 năm nay, lằn vôi trắng kẻ dọc theo khung thành của 32 đội tuyển bóng đá hàng đầu thế giới sẽ được nhắc tới nhiều nhất.

Chọn sui gia


Ben Trần::Nói về thông gia không phải chỉ riêng ở Châu Á các bậc tỷ phú có khuynh hướng làm sui với nhau để tạo thêm vây cánh trong việc làm ăn, mà ở Châu Mỹ hay Châu Âu cũng có khuynh hướng nầy, tuy nhiên họ không nói ra; không lộ liễu như ở châu Á mà thôi.