Saturday, 27 July 2013

... trời đất nổi cơi gió bụi, khách má hồng ....


Trong tuần qua có nhiều chuyện ‘hot’.

Ai theo dõi chuyện chính chị chính em thế giới và Việt Nam thì nói về ông Sang đi Mẽo, ông Morsi Ai cập ở tù, 80 hành khách chết thảm khi xe lửa trật đường rầy ở Tây Ban Nha ...
Ai thích chuyện vua chúa thì dzua tí teo George vừa chào đời và được vua William thân chinh ...thay tã. Ai để ‎ý chuyện Úc thì bàn ngang tán dọc thuyền nhân đóng cây  mua bãi mua bến Indo  mà tới bến Úc thì sẽ được định cư tại thuộc địa PnG.