Thursday, 20 December 2012

Những con số thống kêHễ mỗi lần mở trang blogvietluan, tôi thường ghé mắt xem qua số người vote trong trang blog của chúng ta. Đây là những con số thống kê cho  biết bao nhiêu người thích trang blog nầy
chỉ thuần chữ Việt,
bao nhiêu người muốn có Việt có Anh,
bao nhiêu người có ý kiến sao cũng được....

Về Ngày Tận Thế...Mọi người xôn xao bàn tán về ngày Tận Thế. 
Các thông tin cũng như những chứng minh của khoa học đầy dẫy trên báo chí, trên các trang mạng, v.v.. 
Vì vậy xin chỉ nói về cảm nghĩ của chúng ta ra sao nếu thật sự Tận Thế là có thật.