Thursday, 14 November 2013

Nhân viên ngân hàng ăn cắp $200 triệu
Tin Việt Luận ::

Trong 13 năm vừa qua, nhân viên làm việc trong các ngân hàng và công ty tài chính tại Úc đã ăn cắp hơn $200 triệu của thân chủ.