Monday, 22 April 2013

Đạo đức giả

Ben Trần :: 
"Đạo đức giả" là ba chữ thường thoát ra từ cửa miệng các chánh trị gia. Đặc biệt, chánh trị gia của đảng đối lập thường chỉ trích đảng cầm quyền là đạo đức giả. Làm việc nhỏ nhưng có lợi to cho cá nhân hay đảng của họ.

Từ Chechnya tới Boston!

dxt.
D

zhokhar A. Tsarnaev, nghi phạm thứ hai, trong hai vụ nổ bom tại mức đến cuộc thi chạy Marathon quốc tế tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ đã bị tìm thấy nằm trốn trong một chiếc tàu nhỏ ở phía sau sân nhà trên đường Franklin, thị trấn Watertown rất gần nơi hai anh em nghi phạm chạm súng với cảnh sát 24 giờ trước đó.

Thứ Hai 21.4.1975

Blog Việt Luận kính mời bạn
trả lời vào phần Comments câu hỏi thật nhỏ sau đây:
“Trong tháng Tư năm 1975, bạn ở đâu?”
Og3t kính mời