Friday, 8 November 2013

ATAR: con số nhiệm mầu dành cho cô cậu túKhoa Nam :: 

Trong thời gian này, rất nhiều gia đình bạn đọc có con em học thi tú tài. Bằng tú tài có tên khác nhau tuỳ theo tiểu bang nhưng có giá trị trên toàn nước Úc. Tại NSW gọi là Higher School Certificate Examination, thường gọi tắt thành thi HSC. Tại Victoria gọi là Victoria Certificate of Education, gọi tắt là VCE. Tại Nam Úc gọi là South Australia Certificate of Education, gọi tắt thành SACE. Tại Queensland gọi là Queensland Certificate of Education (gọi tắt là QCE). Tại Tây Úc gọi là Western Australia Certificate of Education, gọi tắt thành WACE. Sau cùng tại lãnh thổ thủ đô ACT, cô cậu học xong lớp 12 được lãnh bằng ACT Year 12 Certificate và cô cậu học xong chương trình trung học tại lãnh thổ Bắc Úc lãnh bằng Northern Territory Certificate of Education and Training, gọi tắt thành NTCET.

Bằng tú tài có thể được dùng để xin việc làm, để khoe xóm làng hay để xin chỗ ngồi trong đại học. Khi dùng bằng tú tài để xin học đại học thì điểm tú tài được chuyển qua một thứ bậc khác gọi là ATAR.
(Hình Talent-100.com.au)
Khi thi thố tài năng trong chương trình tú tài (HSC, VCE....) cô cậu được điểm cao thấp tùy theo làm bài thi trúng bao nhiêu phần trăm. Thông thường, cô cậu tú tại Úc được điểm từ 50 cho đến 100. Sau khi có điểm tú tài, cô cậu lại được ATAR. ATAR sắp thứ tự cao thấp từng cô cậu với bạn học cùng khoá thi tú tài. Thứ hạng ATRT chót vót là 99.95 và ở dưới đáy là 0. Tuy nhiên, một học sinh thường thường bậc trung tại Úc thường được ATAR ở mức 70.ATAR ví như hàng dài bao gồm cô cậu tú tân khoa sắp hàng trước cổng đại học. Ai đậu cao thì đứng trước. Ai đậu thấp hơn thì đứng sau. Trường đại học sẽ theo thứ tự chọn cô cậu đứng trước và dẫn vào bên trong giảng đường. Hiển nhiên cô cậu đứng trước còn được chọn giảng đường của phân khoa xịn. Khi giảng đường đầy chỗ mà vẫn còn cô cậu xếp hàng chờ thì đại học có thể mở ra vài ba cánh cửa hông cho một số cũng được vào giảng đường.
Như thế, ATAR không phải là điểm tú tài nhưng là thứ hạng trước sau khi cô cậu xin vào học đại học. Đại học nào cũng căn cứ trên thứ hạng ATAR để nhận sinh viên vào năm thứ nhất nhưng ngoài ATAR đại học có thể dùng nhiều tiêu chuẩn khác.
Bài này xin được trình bày về ATAR: hai chữ trên đầu lưỡi của cô cậu tú và gia đình có con em học thi tú tài tại Úc.

Từ tú tài đến ATAR

Sau khi miệt mài phun châu nhả ngọc qua các kỳ thi HSC, VCE, SACE, QEC, WACE, NTCET, vân vân cô cậu sẽ thấy bảng vàng kéo lên. Tại NSW bảng vàng HSC sẽ được kéo lên vào ngày thứ Tư 18.12.2013. Hôm sau, thứ hạng ATAR được kéo lên tại trang web của UAC kể từ 9 giờ sáng thứ Năm 19.12.2013. Cô cậu tú tại Vicrtoria nhận được kết quả VCE năm 2013 và thứ hạngf ATAR bắt đầu từ 7 giờ sáng thứ Hai 16.12.2013. Tại các tiểu bang khác, cô cậu cũng nhận được kết quả vào những ngày đầu tháng 12.

Bà con lối xóm thường kháo láo với nhau con bà này đậu 90 nên được dzô cử nhân kép khoa học và luật tại đại học miền Tây Sydney và học tại Parramatta; cháu ông kia đậu 98.95 nên được dzô cử nhân cơ khí tại khuôn viên Camperdown thuộc đại học Sydney. Những con số đó là con số nói theo thứ hạng ATAR.

Trước đây thứ hạng này được gọi bằng những tên khác nhau tuỳ tiểu bang. Tại Victoria là ENTER. Các tiểu bang Tasmania, Nam Úc và Tây Úc gọi là TER. Riêng Queensland gọi là OP. Sau cùng, NSW và lãnh thổ thủ đô lại gọi là UAI. Thứ hạng ENTER và TER được xếp từ chót vót 99.95 cho xuống tới thứ hạng thấp nhất. Thứ hạng OP thì chỉ xếp chuẩn sinh viên thành 25 bậc; từ OP 1 tới OP 25 là thấp nhất. Riêng thứ hạng UAI thì xếp cô cậu chót vót trên đỉnh cao với con số 100 chẵn chòi và người đứng tận đáy được ghi là "30 hay thấp hơn".
Trong khi chờ đợi tất cả tiểu bang tại Úc đồng ý chọn một tên chung cho thứ hạng của cô cậu tú khi nộp đơn xin vào đại học, vào năm 2009 tiểu bang NSW quyết định bỏ cái tên UAI mà đổi thành cái tên rất dao to buá lớn: Australian Tertiary Admission Rank. Tạm dịch là thứ hạng để xin học đại học tại Úc. Tên chữ Anh này được gọi tắt thành ATAR. NSW đi đầu dùng tên ATAR và các tiểu bang khác, ngoại trừ Queensland, cũng đổi theo.

ATAR không phải là tất cả

Con số ATAR thật nhiệm mầu có sức mở cửa giảng đường phân khoa xịn cho cô cậu tú tân khoa bước vào. Tuy nhiên ATAR không phải là tất cả.

Nói chung, các phân khoa đều dựa trên thứ hạng ATAR khi xét đơn xin nhập học. Tuy nhiên, gần hết phân khoa còn ghi thêm một số tiêu chuẩn khác. Thí dụ dược khoa tại đại học Sydney đòi cô cậu học trước toán và hoá học (Mathematics, Chemistry) và khuyên nên học trước sinh học và vật lý (Biology or Physics) nữa. Trong khi đó, muốn vào học môn tính toán (Actuarial Studies) để làm việc trong ngân hàng lớn, cô cậu đã đành phải có ATAR 95.00 trở lên mà còn phải học trước hai môn English/ESL và Mathematical Methods/Specialist Mathematics.

Như thế cô cậu ATAR chất ngất mà không học một số môn bắt buộc thì cũng chào thua. ngược lại có những cô cậu ATAR ở về phía đáy cũng chưa phải bó tay vì ngoài cổng chính các trường đại học Úc thường mở thêm nhiều cổng phụ cho cô cậu bước vào. Các cổng phụ này thường có tên là Alternative entry. Thí dụ đại học Newcastle có bốn cổng phụ như sau:

■ Educational Access Scheme: dành cho học sinh học tại các trường ở Hunter, Central Coast, Central West, Northern Rivers, mid-North Coast, New England, Western Plains và Broken Hill.
■ Australian Aboriginal and Torres Strait Islander Entry Scheme: dành cho dân bản địa Úc
■ Regional and Rural Bonus Points Scheme: cho thêm điểm ATAR nếu học sinh cư trú tại một vùng gần nhà trường hay tại thôn quê Úc.
■ Year 12 Bonus Points Scheme: dành cho học sinh học các môn đang thiếu tại Úc

Các trường đại học khác cũng có nhiều cổng phụ tương đương. Nhìn chung, khi cô cậu thiếu chút đỉnh ATAR thì vẫn có thể vào học phân khoa hay trường đại học mình thích bằng cách nghĩ tới các cổng phụ. Đó là dùng thêm điểm bonus. Điểm bonus này tặng thêm cho học sinh cư trú trong vùng. Thí dụ đại học Miền Tây Sydney (University of Western Sydney) tặng theo 5 điểm ATAR cho cô cậu tân khoa năm 2013 và cư trú trong vùng Greater Western Sydney.

99.95 ATAR là chót vót

Ngoài chuyện đổi sang tên mới, tiểu bang NSW và lãnh thổ thủ đô ACT còn thay đổi con số khi xếp hạng cô cậu tú.

Thay vì đỉnh cao chót vót 100 "điểm" UAI dành cho tinh hoa của đất nước, với ATAR thí sinh tú tài HSC giỏi hết mức cũng không bao giờ được 100 điểm nữa. Cô cậu chỉ đạt tối đa 99.95 mà thôi. Như thế, thứ hạng ATAR đã khép mình vào cùng chung một thang điểm với bốn tiểu bang Victoria, Nam Úc, Tasmania, Tây Úc. Nói khác điểm ATAR y chang như điểm TER và ENTER. Chỉ khác cái tên mà thôi.

Văn phòng tuyển chọn sinh viên vào đại học tại tiểu bang NSW giải thích cho thí sinh tú tài HSC yên tâm: cô cậu không thiệt thòi gì cả vì lối chấm điểm, điều chỉnh điểm của UAI và ATAR không thay đổi. ATAR cũng vẫn dùng điểm của 10 Unit. Trong đó có 2 units cao điểm nhất của môn Anh văn và 8 units cao điểm nhất của các môn còn lại.

Khoa Nam
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.