Friday, 27 September 2013

Nhất dạ lục tử

Lưu truyền trong dân gian bài thuốc “nhất dạ ngũ giao”. Một đêm ân ái năm lần. 
Hơn nữa thang thuốc này này công hiệu đến độ “Nhất dạ lục tử”. Một đêm sinh được sáu con.
Nghe mà ham.
Thang thuốc này còn gọi là “thang Minh Mạng”.
Tại sao vậy?
Tác giả Nguyễn Vĩnh-Tráng gởi bài này cho blog Việt Luận sẽ trả lời câu hỏi ấy.

Hẩu xực! đừng có ‘gâu gâu’!

đoàn xuân thu.

Chủ nghĩa tư bản   và chủ nghĩa cộng sản khác biệt nhau như nước với lửa. Nước theo chủ nghĩa tư bản là làm giàu trước rồi quyền lực sau. Có tiền là có quyền! Vì có tiền mua tiên cũng được.
Nước theo chủ nghĩa cộng sản là phải có quyền rồi mới có tiền. Có quyền rồi làm sao có tiền? Thì ăn hối lộ chớ làm sao! Hồi xưa gọi là tham quan ô lại; còn bây giờ thì gọi nhiều tên lắm, nhớ không xuể, như tham nhũng, như bầy sâu; ăn hối lộ thì gọi là đục khoét của nhân dân là… bla… bla...