Saturday, 1 December 2012

Đặt tên con (tập 2)Chuyện đặt tên và dùng tên là chuyện dài nhiều tập, nếu bỏ qua cảm thấy hơi uổng...
Trong nước mỗi vùng dùng tên gọi khác nhau cho các loài cây cỏ, hoa quả. Miền Nam gọi khác. Miền Bắc gọi khác. Vùng kêu trái khóm; vùng gọi quả thơm. Rồi còn quả ngô, trái bắp...Nếu soạn ra chắc cũng được như một quyển từ điển nho nhỏ….