Monday, 11 November 2013

Bão Haiyan đổ bộ vào Việt Nam


Một số hình ảnh về bão Haiyan khi đổ bộ vào Việt Nam

Đêm thắp nến cho Thuyền Nhân Việt Nam

Trong nỗ lực góp thêm tấm lòng cho thuyền nhân Việt Nam đang bị giam giữ trong trại tị nạn tại Úc tìm được đất sống, một số người Việt định cư tại Tây Úc đã tổ chức “Đêm thắp nến cho Thuyền Nhân Việt Nam”.