Saturday, 7 September 2013

Hạm trưởng đa tìnhChắc bạn đọc còn nhớ:  hồi lâu lâu rồi cánh chim sải cánh Kim Nguyễn của blog Việt Luận tha một viên ngọc quý từ... Huê Kỳ về cho bà còn Miệt Dưới mình thưởng thức. Đó là truyện ngắn “Tình vẫn trao em” của Vũ Ngọc Văn.