Thursday, 6 December 2012

XoàiTại Úc, xoài xuất hiện ngay lúc mùa hè bắt đầu trong tháng 12 cuối năm và biến mất khi trời chuyển sang thu vào khoảng tháng Ba dương lịch.
Các nội tướng người Việt thường nói với nhau: xoài có nhiều loại. Và kể ra vanh vách nào là xoài Cát, xoài Gòn, xoài Thanh Ca, xoài Tượng, xoài Xiêm, xoài Cóc... Mỗi loại có hình dáng, hương thơm và mùi vị khác nhau. Với các cô gái mới lớn ở Việt Nam, nhắm mắt bỏ miếng xoài vào miệng cũng biết đó là xoài nào liền hà!