Saturday, 9 February 2013

Mèo


Ben Trần ::  
Trong bài viết “Loài chó thông minh” tôi có so sánh chó với mèo... Mèo hiền hòa, thêm một chút lười biếng... ăn rồi ngủ... Có vài bạn email  phản bác: bản chất mèo  không lười biếng mà tại mình không biết phân công nó thôi...