Tuesday, 30 April 2013

Thứ Ba 29.4.1975

Og3t :: 
Sáng ngày 29.4, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu đọc Văn thư của Tổng thống Dương Văn Minh yêu cầu cơ quan Tùy viên quân sự DAO phải ra khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Thứ Hai 28.4.1975

Og3t :: 
Lúc 5 giờ rưỡi chiều, tổng thống Trần Văn Hương bàn giao chức vụ cho cựu đại tướng Dương Văn Minh. Khi bàn giao chức vụ tổng thống Việt Nam Cộng Hoà cho ông Dương Văn Minh, tổng thống Trần Văn Hương nói: "Làm thế nào cho dân được sống yên… làm thế nào cho máu đừng đổ thịt đừng rơi thì công của đại tướng đối với hậu thế sẽ lưu lại đời đời, dầu thế nào tôi thiết nghĩ đất nước này không bao giờ quên công lao đó của đại tướng".

Chủ nhật 27.4.1975

Og3t ::
30,000
quân trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà tiếp tục chiến đấu bảo vệ thủ đô Sài gòn. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa gồm các sư đoàn 25, sư đoàn 5, sư đoàn 18 (bị thiệt hại nhiều sau trận Long Khánh), sư đoàn Biệt động quân 106 mới thành lập, sư đoàn 22 di tản, các lữ đoàn Dù và TQLC di tản cùng với địa phương quân nghĩa quân. Theo tướng Cao Văn Viên, toàn bộ lực lượng này tương đương với 5 hoặc 6 sư đoàn quân với số thiếu hụt. 

30.4.1975 - 30.4.2013