Monday, 15 July 2013

Thảm thần FireFox 22 dành cho dân đi mây về gió


Hồng Lĩnh :: 

Khi tung hoành trên mạng lưới thông tin toàn cầu, hành giả có thể cưỡi nhiều thảm thần: Internet Explorer, Chrome, Safari, FireFox, Opera. Đó là chỉ kể ra vài ba thảm thần được coi là phổ biến nhất. Hiện nay 53% hành giả cưỡi Internet Explorer khi lướt mạng; 20.6% cưỡi thảm thần FireFox; 15.8% cưỡi Chrome.Ngẫu Hứng Lý Tên Đường!


đoàn xuân thu.

Nhà Văn Sơn Nam  nói viết văn trước hết là yêu đất, rồi yêu nước. Mà đất thì có tên, có tuổi nghĩa là có địa danh. Chẳng hạn về Miệt Vườn, ông nói: khác với mấy ông khoa bảng trí thức, dân không gọi ‘Đồng bằng sông Cửu Long’ mà gọi là Miệt Vườn, vì câu ca dao:
“Mẹ mong gả thiếp về vườn,
ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh!”.