Sunday, 5 October 2014

Khờ ơi, cố lên!
-- Tóm tắt --

  • Có những chữ dịch giả loay hoay hoài vẫn không tìm được cái ‘tương đương’. Nhưng người bình dân lại “diễn Nôm” thật dễ dàng và trơn tuồn tuột.
  • Bài này lấy thí dụ chữ “all you can eat” thường thấy trong tiệm buffet.