Thursday, 11 October 2012

Đọc blogĐọc blog thì không khác gì nhiều với đọc sách đọc báo.
Bạn đọc đã ghé vào tới đây là đang ... đọc blog rồi.
Tuy nhiên , đọc blog có điều khan khác đọc báo và đọc sách tí tẹo. Đọc sách giống như xem con tằm nhả tơ. Ta thường thức...
Còn đọc blog giông giống như nói chuyện thẳng với người viết blog.
Người viết nói gì, ta cho cảm tưởng hay ý kiến liền.
Cứ như là hai bên đang nói chuyện vậy.
Người đọc blog cho ý kiến  bằng cách bấm vào Comment, đánh máy vài hàng . Đánh máy xong bấm vào nút Publish. Xong.
Thế là người đọc blog nói chuyện với người viết blog .

Bạn đọc thử làm người đọc blog vài ba lần nghen.

 OG3T