Saturday, 8 June 2013

Là số gì?

Kim Nguyễn :: 
Nhận thấy cái dấu sắc trên tên trường cũ của hai anh HC và DXT đang làm nhức đầu nhiều bạn đọc trang blog Việt Luận. Trong dịp lễ nghỉ sinh nhật Nữ Hoàng tại các tiểu bang phía Đông Úc, Kim muội xin gửi đến các bạn một câu đố nhỏ để hạ hỏa.
Câu đố là như thế này:
Xin mời các bạn 
tìm giúp số gì 
mà cộng trừ nhân chia 
đều không thay đổi được?