Thursday, 6 June 2013

Sinh Nhật


T
rong ngày sinh nhật vợ, một ông vào tiệm hoa nói với cô bán hoa:
- Xin cô bán cho tôi một cành hoa không có hoa cho sinh nhật vợ tôi.
- Ồ! Ông có nghĩ là mình hơi quá đáng không?
- Không. Cô thử nghĩ xem: sinh nhật tôi bà ấy tặng một chai rượu đắt tiền mà chỉ có chai không có rượu.
Chuyện này do cánh chim bạt ngàn Kim Nguyễn tha về từ chốn ta bà .
Đọc xong, Og3t nghĩ bụng phải đặt cho nó cái tên khác.
Og3t ướm thử :
“Ông ăn chả bà ăm nem” nhưng  thấy kỳ kỳ sao đó.
Lại ướm “ Chơi nhau sát ván” nhưng thấy màu mè giang hồ vặt quá.
Mời bạn đọc ướm giúp nghen.