Sunday, 27 January 2013

Nước Úc của chúng ta26 tháng Giêng là Australia Day. Xin gọi là Quốc Khánh Úc. 26 tháng Giêng đánh dấu ngày đoàn tàu chở tù biệt xứ của người da trắng cặp vào Port Jackson (tức Sydney Harbour ngày nay). Lúc đó là năm 1788 và người Anh tuyên bố vùng đất "không người ở" ở phương Nam thuộc về chủ quyền của vương quốc Anh.