Wednesday, 12 December 2012

Xuân Quý Tỵ và trọng thần Nguyễn TrãiMai: biểu tượng cho mùa Xuân
(hình từ internet)
Bàn về rắn là bàn về một loại raptiles.
Giòng họ rắn có hai loại là hiền và độc. 
Hiền (như tác giả) là rắn nước nhẹ nhàng bơi lội thảnh thơi. Ai  trông thấy đều thương lắm lắm.  
Rắn hung dữ thì nhiều lắm, quý vị ạ: Cobra, Serpent Vert (rắn lục). Con rắn khủng khiếp nhất là con Ophiophagus Elaps, con rắn này dài tới 4 thước, sinh sản rất nhiều tai Ấn Độ, nó có thể rượt đuổi theo người để cắn chết. Tuy thế con rắn này lại chính là con rắn mà theo truyền thuyết đã tự ý quấn thân mình thành nhiều vòng để làm bệ cho Đức Phật ngồi trên cao và là một đệ tử ngoan ngoãn quy thuận Ngài.

12.12.12


Hôm nay 12 tháng 12 năm 2012, Blog Việt Luận gỡ hai chữ (bản nháp) ra khỏi bảng hiệu của mình.
12.12.12 là ngày dễ nhớ. Lý do có vậy thôi
Hy vọng đến ngày 11.12.13 ở trong thế giới ta bà này còn có người nhớ tới thủa (bản nháp) của trang blog nhỏ này.

OG3T