Thursday, 14 March 2013

Thể thao leo núi

Ben Trần::
Đ

ứa con trai tôi đã chơi trò leo núi hơn một năm nay. Nó rất thích. Mỗi lần gặp tôi là chàng ta có thêm một số hình leo núi để khoe...Có lần chàng ta hỏi tôi: Ba muốn thử leo không? Tôi trả lời:...ừ ba cũng muốn thử, muốn chụp hình... rồi đưa lên blog chơi...

Tân giáo hoàng Phan Xi Cô

Việt Luận ::
T

rong vòng bầu phiếu thứ năm, 115 hồng y của giáo hội Công Giáo La Mã đã tiến cử hồng y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, người Á Căn Đình làm giáo hoàng.