Thursday, 22 November 2012

Một lít....ít hơn một...xị!


Nghe đầu bài này có thể có người chặt lưỡi: "Chà! Ai ăn nói ngược ngạo vậy cà? Hay là lại "tiếng lóng" của...người ta".
***
Để trả lời, xin kể...câu chuyện là thế này: