Wednesday, 1 October 2014

Ghen!
-- Tóm tắt --
 • Ghen chính là sát thủ máu lạnh giết chết tình ta!
 • Bài phóng sự điều tra nầy có 4 phần: Tàu ghen, Tây ghen, Ta ghen và Tui ghen!
 • Tàu ghen : xưa em mất cái lỗ mũi; nay anh bị dao nhọn đâm chết ngắt!
 • Tây ghen: "Tui thì nghĩ con vợ tui 'tò tí' với con ngựa vì tui thấy có thằng nài ngựa dưới giường ngủ của vợ chồng tui!'
 • Ta ghen: "Cô nhân tình bé của tôi ơi!
  Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai.
  Ðừng hôn...
  Ðừng ôm gối chiếc....
  Ðừng tắm chiều nay..."

 • Tui ghen: Tui sẽ không bao giờ ghen! Ghen là hèn; là nhục; là thua!