Tuesday, 13 August 2013

‘Phẻ’ hơn bán cá!


đoàn xuân thu. :: 
Thưa quý độc giả thân mến!  Trong khi bà con cô bác mình đang chú ý theo dõi cuộc bầu cử Hạ Viện, vì nước Úc theo thể chế Westminster giống mẫu quốc Anh Cát Lợi, nên đảng nào chiếm được nhiều ghế dân biểu hơn sẽ lên làm ‘cha’, lập chánh phủ để điều hành đất nước ‘Úc thòi lòi’ nầy trong vòng 3 năm tới. Nếu Đảng Lao Động tiếp tục giữ được chánh quyền sau khi đã ‘đu’ được 2 nhiệm kỳ thì sẽ tiếp tục mượn nợ để mà xài. Lỗ hổng ngân sách to bằng cái thúng, ba năm nữa chắc nó sẽ bự bằng cái nia! Điều đó là chắc ăn như bắp! Còn nếu Liên Đảng thắng thì sẽ đè đầu những người dân bình thường, đang cày để trả kiếp trâu, chịu khó móc xỉa vì mấy ‘chả’ sẽ tăng thuế, bằng cách nầy hay cách khác, mà lấy tiền trả nợ cho mấy ‘chả’. Chuyện bầu cử, thắng thua đó dù theo phe nào đi chăng nữa chắc là hỏng có gì vui rồi? Bởi vì ai thắng thì người thọ thuế cũng phải thua! Thua trắng tay luôn!