Saturday, 9 August 2014

Chuyện dài bé Gammy: khi “đẻ mướn” gặp trục trặc


-- Tóm tắt --
  • Thật buồn cho vợ chồng son không được nghe tiếng khóc và hửi mùi phân thúi của con
  • Vì muốn có con, người ta thuê người “đẻ mướn”
  • Nhưng mới đây có trục trặc khi cặp vợ chồng từ Úc thuê “đẻ mướn” ở Thái Lan.

172 khu vực triệu phú tại Sydney


-- Tóm tắt --
  • Nhà tại Ashbury và Hurlstone Park thuộc về vùng Canterbury -- Bankstown đã đạt mức $1 triệu.