Sunday, 5 May 2013

Chuyện vui (2)

Thỉnh thoảng bạn đọc gặp được chuyện vui ở đâu đó,
xin góp nhặt gởi và cho blog Việt Luận
để chúng ta cùng cười tủm một cái.
Chuyện vui này do bạn đọc Kim Nguyễn góp nhặt.
Nếu phải thay đổi chi tiết của ba nhân vật trong chuyện này,
bạn sẽ đổi:
Cô gái kia thành ....
Ông già ế vợ thành ....
Nhân viên toà án thành ....
Xin mời