Thursday, 5 September 2013

Trang web mới của báo Việt Luận


Hồng Lĩnh ::

Từ khá lâu   bán tuần báo Việt Luận nối kết với bạn đọc qua trang web tại hai địa chỉ Vietluan.com.au và vietluanonline.com.
Cả hai địa chỉ này đều đưa bạn đọc về một trang web đăng nhiều bài vở, tin tức và quảng cáo. Nằm trong chương trình cải tiến thường xuyên, mới đây Việt Luận đã trình bày lại trang web của mình với hình thức hoàn toàn mới và thêm nội dung thật phong phú.