Thursday, 28 March 2013

Hội sợ vợ


Ben Trần :: 
C ó lần tôi hỏi anh bạn, tôi có nên viết một bài về hội sợ vợ hay không. Anh bạn tôi cho biết: “Chuyện nầy xưa như trái đất rồi nhưng mà chú em muốn viết thì cứ viết. Chú em viết làm sao để mấy bà có biết mình hiền mà thương mình hơn...”