Sunday, 23 March 2014

Xác nhận: Máy bay Mã Lai đã lâm nạn tại Nam Ấn Độ Dương và không tìm ra người sống sót


Hoàng Cổ Thu::

Xin tiếp tục cập nhật tin tức và hình ảnh công cuộc tìm kiếm máy bay Mã Lai.Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.
Kéo tàu từ Melbourne đi Canberra để xin Úc nhân đạo hơn với người tị nạnOg3t::Thuyền nhân Trí Nguyễn tươi cười kéo chiếc tàu từ Melbourne đi Canberra.
(Hình The Age)

Ma-sơ gây chấn động The Voice


Og3t ::

Khi các ma-sơ nhún nhảy ủng hộ gà gà.