Saturday, 6 July 2013

Việt Nam hạnh phúc hạng 20 thế giới


Việt Luận ::

 Con người luôn luôn tìm hạnh phúc. Ai cũng vậy: từ người sang đến kẻ hèn; từ thường dân bôn ba sự đời đến bậc chân tu xuất thế. Nhưng hạnh phúc là gì? Xin mời mỗi bạn đọc Việt Luận kể ra vài ba điều làm cho mình hạnh phúc. Người viết thơ tòa soạn hôm nay tin chắc: mười người sẽ có mười ý khác nhau về thế nào là hạnh phúc.

Ngọn Đèn ‘Qunu’ Cháy Mãi Chẳng Lụi Tàn!


đoàn xuân thu :: 


  Nói tới Nelson Mandela  là phải nói tới Apartheid!
Nhưng Apartheid là gì? Apartheid, tiếng Hòa Lan, có nghĩa là phân biệt chủng tộc. Chính quyền thiểu số da trắng nước Nam Phi đã phân biệt, tách dân tộc nước mình ra thành nhiều nhóm khác nhau: nhóm dân da trắng, nhóm dân da đen, nhóm dân châu Á và nhóm dân da màu (dân lai). Phân biệt chủng tộc để nhằm mục đích xác lập và củng cố quyền uy của người da trắng đối với các chủng tộc khác.