Tuesday, 8 January 2013

Nước Úc bốc cháy

Hôm nay, thứ Ba 8.1.13, phía Đông Nam nước Úc đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nhiệt độ tại các tiểu bang NSW, Victoria, Nam Úc và Tasmannia vượt hơn 35 độ và có thể đạt mức 40 độ.