Wednesday, 1 May 2013

Thứ Tư 30.4.1975

Nào ta nhớ lại
vào ngày 30 tháng Tư,1975
mình ở đâu?
Og3t
Vào lúc 10 giờ 24 phút sáng, tổng thống Dương Văn Minh phát thanh trên hệ thống truyền thanh Quốc Gia lời kêu gọi toàn thể quân nhân QLVNCH ngưng bắn, ở yên tại chỗ để bàn giao chính quyền cho chính phủ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam:

Cảm nghĩ nhỏ khi xem “ Hùng ca sử Việt 2”

Ben Trần :: 
Hôm 26/4/13 trung tâm Asia Entertainment cho ra lò đĩa nhạc mới mang tên Hùng ca sử Việt 2. Phải công nhận dịp nầy trung tâm Asia phát hành một DVD nhạc thật hay đúng vào dịp tưởng niệm 30/4/75. Nội dung toàn chứa đựng những bài nhạc hay nói về những nỗi khổ của dân Việt trong thời hậu chiến, tức sau 1975.