Thursday, 12 September 2013

Bốn ông Nguyễn ứng cử, ba ông về nhì


Khoa Nam ::

Không cần phải nói   bạn đọc Việt Luận đã biết nước Úc đã thay đổi chính phủ. Chỉ một phút sau khi các phòng phiếu tại phía Đông nước Úc đóng cửa, cựu tổng trưởng quốc phòng Stephen Smith nhìn nhận “Lao động thua”. Chuyện bàn tiếp là: thua bao nhiêu?

Xin đừng quên những người línhMinh Tú ::

T rở về sau chuyến đi Muswellbrook để dự Lễ Tưởng Niệm Chiến Thắng Long Tân(18/81966) và tri ân các chiến sĩ trận vong Úc Việt, được cử hành thường niên, cộng thêm niềm vui của một chuyến du hành ngắn với một đoàn người nho nhỏ thân tình trong nhóm chúng tôi. Tuy chỉ là một nhóm nhỏ nhưng chúng tôi đến với nhau do chung lý tưởng và hoài bảo cho quê hương trong tình thương mến để cùng chia xẽ buồn vui nơi xứ lạ quê người.