Saturday, 8 December 2012

Nghệ thuật quảng cáoKhông biết tôi nên dùng chữ quảng cáo hay rao hàng thì  đúng hơn. Nhưng xét cho cùng rao hàng là hình thức thấp của quảng cáo. Vì nếu không rao hàng thì người ta không biết đến món hàng mình bán mà mua. Ở nước ta trước năm 75 những người bán đồ ăn đêm ở Sai gòn rao hàng rất hay. Họ rao có vần có điệu, rất hấp dẫn mặc dù đồ ăn họ có hấp dẫn hay không chưa biết.