Sunday, 25 August 2013

Chính sách y tế của đảng Lao Động và Tự Do


Y
 tế là lãnh vực tốn khá nhiều tiền cho chính phủ Úc. Ngân sách 2013 dành ra $64.6 tỷ chi dụng để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Số tiền này chiếm 16% ngân sách liên bang Úc. Y tế cũng là vấn đề được cử tri quan tâm. Cử tri muốn biết khi bệnh mình được chăm sóc như thế nào? Nếu nghèo còn được mua thuốc “tài trợ” không? Nếu mua bảo hiểm sức khỏe tư thì còn được trả lại 30% lệ phí không?