Friday, 8 March 2013

Bùa yêu

E. Hoàng ::
T

rong khá nhiều lời bàn đăng trên bog Việt Luận gần đây thấy xuất hiện những chữ như "duyên phận”, "số mạng" và ‘bùa yêu”.

Em đã nín rồi!

đoàn xuân thu.
Cây viết này từng in nhiều bài trên báo giấy Việt Luận.
đoàn xuân thu. 
không viết chữ hoa và thêm dấu chấm dứt khoát ở phía sau.
Rồi còn thêm chốn ở melbourne. 
mỗi ngày có đủ bốn mùa.
Nhìn vào cái tên, ta thấy cây viết này chăm chút từng chữ từng chấm.
Nhờ chăm chút, đoàn xuân thu. có cái nhìn đến tận chi tiết nhỏ trong đời. Có chi tiết thật nhỏ nhưng chần dần ở giữa một nước và đeo dính cứng nhiều thế hệ. 
Chi tiết này lồ lộ ra đó mà chả ai thấy. 
Như cái mặt của phỗng sành chỉ Tú Xương thấy:
Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành
Mặt thời lơ láo, mắt thời xanh
Vuốt râu nịnh bợ, con bu nó
Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi
Cứ việc ăn chơi, chẳng học hành

Như cảnh đời lưu vong chỉ Cao Tần thấy:
Chiều đi bát phố gặp toàn Tây
Bỗng tiếc xưa không làm quen cả xóm
Tự trách mình ngu hơn con cầy
Đáng kẹt lại cho thằng Cộng tóm

Cần một chút chăm chút. Cấn một chút khinh bạc. Cần thêm tấm lòng trải rộng ghê lắm mới có đoàn xuân thu.
Blog Việt Luận xin mở cửa đón bạn văn vào và mời bà con đọc đoàn xuân thu. cho vui.
Og3t


đoàn xuân thu.
H
ugo Chavez, Tổng thống Venezuela, đang còn ngáp ngáp chuyển qua từ trần. BBC Vietnamese nói ông hưởng thọ 58 tuổi thì ông bạn văn lại cãi là: dưới 60, là hưởng dương chứ không được gọi là hưởng thọ.