Thursday, 4 April 2013

Chạm cửa thiên đường!


Thêm một thảm cảnh buồn cho người sống sót qua tháng Tư năm 1975.
Hiển nhiên, người được cửa thiên đường mở ra cũng chẳng có gì vui vì mỗi ngày còn ở cõi này -- sau tháng Tư, 1975-- chỉ là thêm một ngày "sống sót" mà thôi.

Trung Quốc nhảy vào thị trường địa ốc Úc

Việt Luận (2.4.2013)


T
ừ khá lâu người Trung Hoa ngấp nghé nhiều thửa đất và ngôi nhà đồ sộ tại Úc. Nông gia Úc đã từng lên tiếng than phiền chính phủ để cho đất đai Úc lọt vào tay ngoại quốc. 

Thứ Tư 2.4.1975

Blog Việt Luận kính mời bạn đọc
trả lời vào phần Comments câu hỏi thật nhỏ sau đây:
“Trong tháng Tư năm 1975, bạn ở đâu?”
Og3t