Saturday, 19 January 2013

Tháng Giêng và… Anh

Sau lời nhắn "Các bạn còn nhờ..." đăng trên  blog Việt Luận,
nhiều bạn đọc cho  hay  "vẫn còn nhớ"
và gởi đến OG3T nhiều bài thơ  liên quan đến cố thiếu tá Hải Quân Nguỵ Văn Thà và đồng đội
bỏ mình trên biển Đông của Việt Nam .
Blog Việt Luận xin chọn đăng thơ của Minh Sơn Lê.

Nào
ta
cùng
nhớ
đến người xưa mà lòng nghe "tiếng buồn vang sông  núi".