Wednesday, 16 October 2013

Đôi ta đi giữa trời chung thủyđoàn xuân thu.

Anh bạn văn của  người viết có lần anh cụng ly tui, tui cụng ly anh, tâm tình về con đường tình duyên trắc trở của anh y ‘hịt’ như vận nước vậy.