Monday, 18 March 2013

Loài ong nói tiếng người


Ben Trần::
Hai bố con đậu xe nơi con đường vắng, thả bộ đi vào công viên quốc gia.
Ông Tám rất kinh nghiệm trong việc gài bẫy bắt kỳ đà... Ông vừa đi vừa kể chuyện xưa: những ngày ông còn nằm trong trại tỵ nạn chờ đi định cư, những ngày buồn chán. Ông kể: Có lần ông  xé rào ra ngoài rừng gài bẫy kỳ đà...Thằng con tò mò: