Monday, 10 December 2012

Những con số nói lên cuộc đời


Tôi buồn tôi đi lang thang.
Tôi nhìn đời và muốn tìm hiểu đời là thế nào.
Thế là tôi ghé vào google.com.vn vào 7 giờ tối thứ Hai 10 tháng 12 năm 2012 để hỏi thăm bằng chữ Việt.

Những trái xoài tại Úc


Lần trước, em giới thiệu các thứ xoài ở Việt Nam. Lần này, em xin nói qua về xoài tại Úc.
Tại Úc, xoài được trồng thành những vườn bạt ngàn từ Quensland, Tây Úc ngược lên tới Bắc Úc. Thung lũng Bowen tại Quensland là nơi sản xuất xoài thuộc hạng ngon nhất và nhiều nhất. Công ty Timbercorp đang mở rộng thêm 1,000 mẫu tây trồng xoài tại Queensland và Bắc Úc. Sắp tới Úc sẽ có nhiều xoài với nhiều nhãn hiệu khác nhau.
Hiện nay, các chợ Úc thường bàn bốn loại xoài chính: Kensington Pride, R2E2, Calypso và Honey Gold.