Sunday, 16 February 2014

Việt Nam “tháo” hết rào cản dụ Việt kiều mua bất động sảnLang thang trên mạng ::

Tin này nghe hấp dẫn như bánh vẽ.
Nhưng tin này chỉ đủ nghĩa
khi ta đọc thêm Comments của bà con.
Blog Việt Luận