Friday, 28 June 2013

Vui chơi với Google: màn ảnh chạy lòng vòng


Hồng Lĩnh :: 

Tiếp tục vui chơi  với Google, tuần này Hồng Lĩnh xin giới thiệu một trò vui mới: làm cho trong Google chạy lòng vòng trên màn ảnh máy computer.
Trước hết, mời bạn đọc xem vài thước video tại YouTube:Thủ tướng xử lý thường vụ


Sau ba năm hai ngày   làm thủ tướng nước Úc, nữ thủ tướng Julia Gillard đã phải ngậm ngùi ra đi trước khi được cơ hội vận động tổng tuyển cử lần thứ nhì dự trù được tổ chức vào ngày 14.9 sắp tới.

Nhớ lại cách đây ba năm, phó thủ tướng Julia Gillard hất chân thủ tướng Kevin Rudd. Ông Kevin Rudd không còn làm thủ lãnh đảng Lao động cầm quyền nữa nên cũng mất luôn ghế thủ tướng. Lý do là Úc theo thể chế dân chủ nghị viện. Đảng hay Liên Đảng chiếm đa số tại hạ viện thì thủ lãnh được toàn quyền chỉ định thành lập nội các. 

Vào năm 2010 – khi dân biểu Julia Gillard thành thủ lãnh đảng Lao động thì đương nhiên ngồi vào ghế thủ tướng vì lúc đó Lao động chiếm đa số tại hạ viện.

Thủ tướng Julia Gillard từ chức.
(hình TheWeek.com) 


Lên voi xuống chó


Ben Trần ::

Tối hôm 26/6/2013    nước Úc đã thay đổi về chánh trị liên bang. Nữ thủ tướng đầu tiên của nước Úc đã chánh thức từ nhiệm . Người lên thay là ông Kevin Rudd: người bị lật đổ hơn ba năm về trước.

Bài tạp ghi hôm nay không bình luận chánh trị mà chỉ nhằm cống hiến các bạn một chút vui, chút buồn, chút ơn nghĩa về tình đời…

Chắc các bạn còn nhớ khoảng giữa tháng 6 năm 2010 ông Kevin Rudd bị đá văng khỏi chiếc ghế thủ tướng. Đứng trước hàng chục micro, hàng chục ống kính của truyền hình quốc gia và quốc tế ông Rudd đã không kềm nổi uất ức. Ông đã rơi lệ.

Có lẽ ông hận cho tình đời đen bạc. Bị phản bởi người phó thủ tướng mà chỉ mới vài ngày trước đó bà tuyên bố vung vít trung thành tối đa với ông.

Ông Kevin Ruld
ký giấy nhận chức thủ tướng
tại dinh toàn quyền liên bang.
(Hình abc.net.au)