Monday, 20 January 2014

Du học sinh Việt Nam bị đánh đập và bị mất chiếu khán nhập cảnhTin tức người Việt Miệt Dưới::
Minh Dương  tại nhà thương sau  khi bị đánh đập trên đường tại Melbourne, Vic. Úc
(Hình 7.30, ABC News)