Monday, 28 October 2013

Để trả lời một câu ‘quở’!


                                                                                                                                           đoàn xuân thu.
Thưa quý độc giả thân mến!Báo Việt Luận, số 2790, phát hành thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2013,
trong Mục Ý kiến độc giả, bạn đọc Anh Nguyen (Sydney) có ‘quở’ rằng:

"Bà Tàu chủ tiệm bán đồ ăn ..."
(hình The Sydney Morning Herald)