Friday, 31 January 2014

Khói bay vô mắt!đoàn xuân thu. melbourne.

Con của má   viết xong một bài văn, đôi khi đọc lại thấy cũng có cái trúng mà cũng có cái trật; nhưng điều mà con sắp nói ra lần nầy chắc chắn là trúng. Trúng trăm phần trăm! Cái đó là: Ai cũng có Mẹ, ai cũng có Má hết! Và ai cũng thương Mẹ, ai cũng thương Má mình sâu thẳm tận đáy lòng. Con cũng không là ngoại lệ!

Tin ngắn người Việt Miệt Dưới


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Toàn quyền (chỉ định) Peter Cosgrove
đeo lon trung uý chiến đấu chống Cộng Sản tại Việt Nam
đang bắt một con trăn bò vào doanh trại Úc.
(Hình Awm.gov.au)