Wednesday, 20 November 2013

Blog Việt Luận tròn một tuổiCũng lâu lâu rồi, Og3t viết meo hỏi thăm bạn đọc mấy mục Ai biết chỉ giúp, 3 bà 4 chuyện và Đố vui có thưởng của báo Việt Luận: “Rủi Og3t nổi hứng bậy mở ra trang blog thì mời bà con xúm vô cho vui nghen”.